Saturday, January 10, 2009

Den "liberala" oförmågan att ta avstånd från massakern i Gaza

Folkpartiet liberalerna (fp) publicerade igår ett uttalande om situationen i Gaza, ett uttalande av riksdagledamoten Birgitta Ohlsson. Självklart sägs inte ett ord om att Israel måste följa Genevékonventionen, inte ett ord nämns om att Israel måste upprätthålla mänskliga rättigheter, inte ett ord sägs om att bombningarna av tätbefolkade bostadsområden måste upphöra omedelbart (istället uppmanas bägge parter till eldupphör). Ohlsson försöker också slå ett slag för NATO-närvaro i regionen, för att kontrollera Hamas. Vem är det egentligen som behöver skydd från vem? Varför sägs inte ett ord om att vapenexporten till Israel måste upphöra, varför sägs inte ett ord om att palestinier måste skyddas från israeliska attacker? Ohlssons prioriteringar är åtminstone tydliga; israeliska liv är värdefulla, arabers liv är värdelösa.

Därutöver, lägger Ohlsson hela skulden på Hamas för att ha 'startat konflikten'. Detta är rent lögnaktigt. Hamas hade en ensidig vapenvila, en vapenvila Israel aldrig accepterade. Även under Hamas vapenvila utförde Israel attacker mot Gaza, även under vapenvilan blockerade Israel mat- och medicinleveranser till Gaza. För Gazaborna fanns ingen fred.

No comments:

Post a Comment