Friday, October 16, 2009

War Criminal Ehud Olmert faces protests at University of Chicago

Link to ABC video

Good job by the activists at UoC. Do also notice the simultaneous rally of pro-Israeli racist nutjobs (at 01:49-02:10). What's the point of covering your face, if the full name is published anyway?

Monday, October 5, 2009

...honom trofast och hans ätt...

Hafva invandarne icke den kärlek till konungaätten Bernadotte som anstår svenskarne? Inte om man får tro anekdothistorikern Herman Lindqvist. I en kolumn i Aftonbladet angriper Lindqvist Vänsterpartiets kommunalråd i Örebro (mot bakgrund av att Vänsterpartiet tagit initiativ till ett alternativt firande av Bernadotteättens 200-årsjubileum i Örebro 2010) Murad Artin med följande argument;
"Kanske är det också så att de flesta infödda örebroare har en annan känsla för Sveriges och Örebro stads historia än Murad Artin, som kom som armenisk flykting från Irak och kanske inte är riktigt insatt i sitt nya hemlands historia."


Frågan är vilken verklighetsförankring Lindqvist själv har. Att konstatera att en stor del, sannolikt en majoritet, av Sveriges befolkning tycker att Sverige ska fortsätta vara en konstitutionell monarki är ganska okontroversiellt. Men att hävda att svenska befolkningen överlag, eller en majoritet av Örebros befolkning, skulle ha något särskilt emotionellt band till åminnehållandet av Jean-Baptiste Bernadottes anländande i Sverige för två sekler finns det egentligen inga belägg för.

Artin uttrycker tydligt i ett svar på Lindqvists angrepp att;
– Jag har aldrig sagt att jag är emot att 200-årsdagen uppmärksammas. Det jag och flera med mig protesterar mot är att miljoner ur kommunens kassa går till ett firande när det skärs ner på vård, omsorg och skola.


Det är i sammanhanget uppenbart att den borgerliga koalition som styr Örebro satsar på att försöka få ta del av 'Viktoria-faktorn' strax inför valet 2010. Därmed blir kritik av arrangemanget knappast särskilt svårförståeligt, varesig man är född i Lekeberg eller Bagdad.

Lindqvist har under sin karriär knappast gjort sig känd för att låta sitt författande begränsas av det tillgängliga källmaterialet. Inte heller denna gång. Vänsterpartiet i Örebro har fått 3000 svar på en enkät, varav 80% av de svarande sagt att de tycker att den borgerliga koalitionen kastar bort på tok för mycket på Bernadottefesten. Lindqvist stämplar föraktfullt dessa drygt 2400 örebroare som 'extremvänstern' och hävdar att det är ungefär samma personer som i vilket fall som helst röstar på Vänsterpartiet. Men enkätundersökningen har bara genomförts i vissa bostadsområden. Antar Lindqvist att Vänsterpartiet har 80% väljarstöd (eller om man utgår ifrån att hälften av de tillfrågat har svarat, 40%) i dessa bostadsområden?

Men man kan också fråga sig vad Lindqvists syfte med debattartikeln egentligen är? Till det hela hör att Lindqvist själv släppt en bok, eller rättare sakt en hyllningsskrift till minne av Jean-Baptiste Bernadotte. Antagligen är försöket att skapa en debatt om en debatt en del i produktionlanseringen av boken.

Uppdatering: Läs Murad Artins svar i Aftonbladet. Noteras bör också att moderat riksdagsledamot vill ge kungen ökad politisk makt, m.a.o. vrida tillbaka den demokratiska utvecklingen.

Bloggat: Utsikten, Sandberg, rötter, Helena Duroj, Bergmark, Johansson, Vänster i Uppsala, Rabiatfeminism