Tuesday, January 20, 2009

Avledningsmanöver

Bland Israels försvarare under Gazamassakern bedrivs flera parallella kampanjer i opinionsbildande syfte. En handlar om att upprepa mantrat att Hamas startade konflikten (vilket är falskt), en annan om att Hamas använt oskyldiga Gazabor som 'mänskliga sköldar' (ett påstående som den israeliska arméns presstjänst gärna upprepar. Men även om anklagelsen hade varit sann så befriar det inte staten Israel från att ansvar att respektera Genevékonventionerna).

Men allt viktigare blir försöken att få diskussionen handla om något helt annat. Samtidigt som Gazaborna nu vågar sig tillbaka till sina hus för att leta efter döda familjemedlemmars kroppar eller det som kan finnas kvar av personliga ägodelar, samtidigt som kraven på att Israel ska ställas tills svars för krigsbrott, vill Israelvännerna att vi istället ska diskutera 'den ökande antisemitismen i Europa'.

På SVT Opinion idag sällar sig Magnus Sandelin till de som anser att antisemitism är ett problem inom den palestinska solidaritetsrörelsen. Sandelin är författare till boken Extremister, en nypublicerad pocket som tänjer sina argumentationskedjor så långt det bara går för att övertyga läsaren att 17-åriga vänsteraktivister från Småland i själva verket är lika farliga som Bin Laden. (Grundproblemet i Sandelins argumentation är att han utgår ifrån att 'extremism' är not statiskt och konstant. Extremism är dock något som ialla högsta grad är kontextuellt. Själv tycker jag Gunnar Hökmarks försvar av massbombningar mot civila mål är en extremt antihumanistisk ståndpunkt.)

En stor del av Sandelins artikel ägnas åt en kommentar till ett blogginlägg. Men på det sätt som händelsen presenteras finns mycket guilt by association, kommentarens författare och bloggens ägare ('en annan av Sveriges mest inflytelserika politiska bloggar') blandas ihop. Författaren till kommentaren är knappast särskilt inflytelserik i den svenska samhällsdebatten.

Sandelin beklagar sig vidare, likt många andra i den offentliga debatten, över att plakat med davidstjärnor och hakkors förekommit på plakat vid Gazademonstrationer. Själv har jag inte riktigt förstått problematiken. Hemmagjorda plakat med symboliken '✡=卐' har syftningen att man jämför Israels agerande idag med Nazitysklands förbrytelser under Andra världskriget. Det är knappast ett försvar av nazismen, tvärtom använder man hakkorset som en symbol för ondskan.

Får man använda Davidsstjärnan, en symbol som förknippas med offren för nazistiska förbrytelser, som symbol för Israel? Ja, det finns inte så många andra symboler att välja mellan (man skulle kunna använda Israels statsvapen, men även det består av en judisk religiös symbol). Sionisterna har inkorporerat Davidstjärnan i Israels flagga, och därmed är det legitimt att bruka den symbolen i politiska sammanhang som symbol för staten Israel. Det är inte Palestinarörelsen som gjort Davidsstjärnan till en symbol för förbrytelser och förtryck, det är staten Israel och den sionistiska rörelsen.

Finns antisemitism i Sverige? Ja, i någon mån. Ska vandalisering av judiska lokaler fördömas? Självklart, ingen religiös eller etnisk grupp ska behöva ta kollektiv skuld för de brott vissa medlemmar utför i gruppens namn. Men att hävda att antisemitism, varken i nuläget eller innan Gazamassakern, skulle vara ett överhängande problem i dagens Sverige är förryckt från verkligheten. Finns det (detta är ingen retorisk fråga, utan en ärlig undran) något fall nyligen där en person nekats anställning eller nekas hyra en lägenhet på grund av att man har ett judiskt efternamn? En person som heter Perlmann i efternamn lider inte av vardagsrasismen i Sverige, en person vars efternamn är Abdul Rahman lär känna av den samma ganska hårt.

Problemet med debattörer som Sandelin är att en pojken-o-vargen-situation riskerar att uppstå. Om Israelvännerna skriker sig hesa om antisemitism varje gång israeliska brott mot mänskliga rättigheter påtalas, då förlorar begreppet 'antisemitism' all innebörd. Israelvännernas argumentation gynnar bara de krafter som vill att judeförakt återigen blir en legitim ståndpunkt i Sverige.

Nyhetslänkar: 1, 2, 3, 4, 5, läs också Roya, Svensson, Jinge, Loke, Debatt om äggkastning i Sydsvenskan: 1, 2, 3

No comments:

Post a Comment