Wednesday, January 21, 2009

Tillbakablick


En del inkomna kommentarer menar att denna blogg är ensidig och inte ger utrymme för pro-israeliska synpunkter. Därav lägger jag upp en utdrag av artikel mot bojkott av israeliska varor, författad av Helge Fossmo.

Tyvärr har föreningen 'Israels Vänner' tagit bort nummer 2, 2003 av tidskriften Israels vän (där artikeln ursprungligen publicerades) från sin hemsida. Kontakta dem, och begär att den läggs upp igen så vi kan läsa Fossmos visdom i fulltext. Notera också att sajten israeler.com belönade Fossmo med att döpa ett träd efter honom för sina insatser för den israeliska saken. Någonstans i Mellanöstern kan det nu alltså finnas en planta, döpt efter en massmördande evangelist.

Nu ska det i ärlighetens namn sägas att Fossmo delvis reviderat sin glorifierade bild av Israel. Kanske är det en ärlig betraktelse, kanske ett sätt att befria svenska Israelvänner från att associeras med honom själv. På sin hemsida förklarar han också att Israelfanatismen inte var begränsad till Knutby, utan spridd i frikyrkliga miljöer i stort:

"Vi kom i kontakt med Ulf Cahn genom att vi gav pengar till Förenade Israelinsamlingen för att stödja arbetet med judar som flyttar hem till Israel från olika håll i världen. (Han besökte församlingen under min tid också, och är för övrigt mycket intressant att lyssna till.) Vi ansåg att ett engagemang till stöd för Israel tillhörde en församlings uppdrag, och att Israels utveckling tillhörde händelseförloppet i ändens tid. Israel som folk och som nation skulle upprättas till fullo, när tiden var inne. Att det judiska folket samlas från jordens ändar till sitt egendomsland betraktade vi därför som ett uppfyllande av de bibliska profetiorna.

Vi trodde att det judiska folket skulle återfå hela det land som Gud gav åt dem, enligt Gamla Testamentets Skrifter. De skulle även bli frälsta när de förstod att den Messias de längtade efter skulle komma, är den Messias vi väntar på ska återkomma.

Israelsynen är på intet sätt anmärkningsvärd i Knutby, utan den förekommer i alla olika grenar av kristenheten. Men, ja, vår eskatologi påverkade naturligtvis hur vi såg på Israel i vår tid."

Bloggar: Motbilder, SocAlt, artikel i Aftonbladet, Länkar om Fossmo: 123456789101112131415, 16

No comments:

Post a Comment