Monday, August 24, 2009

Pelaseyed bloggar, läs hela inlägget på Ung Vänster-bloggen:
Låt mig vara extra tydlig. Antisemitism måste tas på allvar. Men det måste också råda nolltollerans mot de som utnyttjar antisemitism för att försvara Israels brott. En oberoende granskning av palestiniernas anklagelser om israeliska arméns organstöld är det enda sättet att bringa klarhet i frågan. Sverige måste som EU-ordförandeland ta initiativ till en sådan oberoende granskning.

No comments:

Post a Comment