Monday, August 24, 2009

Göteborgsummah dissar det borgerliga blocket

Statsvetaren Magnus Hagevi har kommit ut med en ny bok, Politisk opinion och religiositet i Västra Götaland. En sammanfattande beskrivning ges i ett inlägg i GP, där Hagevi bl.a. menar att endast 4% av västsvenska muslimer sympatiserar med något borgerligt parti.

Tyvärr verkar material basera sig på enkäter från 2000 och 2002, och isåfall går t.ex. inte utläsa något om opinionen efter Gazamassakern 2009 (där politiker från samtliga borgerliga partier agerade urskuldade övergrepp och i flera fall aktivt påhejade massakern). Vidare menar Hagevi, åtminstone i GP-artikeln, att det inte finns klassaspekter som förklarar västsvenska muslimers väljarbeteende. Det är i min mening ett felaktigt antagande, då klass inte bara kan förstås i termer av nuvarande inkomstnivå.

Nyhetslänk: Dagen2

No comments:

Post a Comment