Wednesday, August 26, 2009

ord och ord


Ibland slår debattörer knut på sina egna uttalanden. Fredrik Malm (FP) skriver följande på SVT Opinion;
"Men inget riksdagsparti har under större delen av partiets livstid stått på andra sidan gränsen om demokratin. I Vänsterpartiets fall handlar det om 70 år av partiets 90 år långa historia. Inget riksdagsparti i Sverige har under de tre viktigaste perioderna för Sveriges frihet - demokratins införande, Andra Världskriget och det kalla kriget - stått på fel sida i samtliga dessa strider."


Några saker kan sägas:
*Jag antar att det finns ett språkfel här. Jag antar att Malm vill säga "Inget annat riksdagsparti...". Om inte Malm märkt det sedan tidigare så är Vänsterpartiet i allra högsta grad ett riksdagsparti.
*Anser Malm att Vänsterpartiet stod på fel sida i Andra världskriget?
När samarbetsregeringen gång på gång böjde sig för Hitler-Tyskland, då förberedde svenska kommunister motståndskamp mot eventuell tysk ockupation. Då samarbetsregeringen förbjöd antifascistiska tidningar (eller för semantikens skulle, införde 'transportförbud'), då hjälpte svenska kommunister antifascistiska flyktingar från Tyskland och de ockuperade länderna. När samarbetsregeringen tillät tyska trupptransporter genom Sverige och försåg den tyska krigsindustrin med järnmalm, så smugglade svenska kommunister dynamit till den norska motståndsrörelsen.
*Att Vänsterpartiet skulle stått på 'fel sida' i fråga om den parlamentariska demokratins införande är ren och skär historierevisionism från Malms. SSV, nuvarande Vänsterpartiet, grundades i ett läge då rösträttskampen var på väg att nå sin kulmen. Partiets grundare hade deltagit aktivt i rösträttskampen innan partiet bildades, och efter att SSV grundats intog man en betydligt mer konsekvent linje för allmän rösträtt än då socialdemokrater eller liberaler. Framförallt vägrade SSV kompromissa vad det gällde kvinnlig rösträtt. Vänstern var i allra högsta grad en viktig kraft för att säkra demokratin i Sverige, inte minst så var det till syvende och sist hotet om en eventuell revolution som tvingade högern och kungahuset att backa.
*Det går inte att ifrågasätta att SKP under 1940- och 1950-talet sympatiserade med den sovjetiska sidan. Ungern 1956 provocerade hårda diskussioner inom partiet, men ingen linjeändring utåt. Under 1960-talet kom dock SKP/VPKs förhållande till Sovjetblocket att omprövas, en komplicerad och aldrig särskilt linjär process som varade ändå fram till 1989-1991. Noteras bör att VPK vid flera tillfällen hamnade i motstått ställning som det sovjetiska kommunistpartiet, bl.a. gällande krossandet av Pragvåren 1968 och Sovjetunionens krig i Afghanistan.
*Men att tala om 'rätt' eller 'fel' sida i Kalla kriget känns ganska endimensionellt. Anser Malm att den amerikanska sidan var 'rätt sida' i Kalla kriget? Tar han isåfall ansvar för folkmord i Indonesien, Centralamerika eller Östtimor? Tar han ansvar för Condor-planen i Latinamerika, dess tortyr och koncentrationsläger? Tar han ansvar för UNITAs och Renamos övergrepp i Angola och Mozambique? Tar han ansvar för störtandet av demokratin i Iran? Listan kan göras lång. Ser man Kalla kriget i ett helhetsperspektiv blir det betydligt svårare att skilja onda från goda.

No comments:

Post a Comment