Friday, August 28, 2009

Förespråkar KD förintelse av Israel? Inbjuder läsning av Aftonbladet till satanism?


Frikyrkopastorn Stanley Sjöberg skriver i en krönika i veckans nummer av Kristdemokraten (Kristdemokraternas medlemstidning) att

Så länge som PLO:s ledare med Hamas och andra militanta röster inom islam kräver kräver Israels förintelse, så måste vi stödja Israels existens


Hm...? Det betyder allstå att om den palestinska ledningen skulle ändra uppfattning (vilket den de facto redan gjort, PLO har erkänt staten Israel och Hamas uppmanar inte till 'Israels förintelse'), stödjer Sjöberg då inte längre Israels existens?

Grammatiska felslut åsido, så erbjuder Sjöbergs krönika på en omgång av det vanliga proisraeliska dravlet (om än i något mer apokalypiska ordalag än SKMA eller Dilsa Demirbag-Steen). Den koloniala människosynen lyser kraftigt igenom. Israel skönmålas ("Judarna hade väckt liv i regionen och blomstrade allt mer i enlighet med de visioner som uttalats från årtusenden av profetiska röster."), araber/muslimer är till sin natur onda ("Men de arabiska grannfolken ville utplåna Israel och förinta judarna").

Sjöberg beklagar sig också över 'förtalskampanjen om att Israel sysslar med organdonationer...' (En artikel i Aftonbladet = 'Förtalskampanj'?), betecknar förtalskampanjen som 'nynazistiskt obehagligt' och att 'förtalskampanjen' är ett 'hot mot det judiska folkets existens'. Slutklämmen inbjuder till försatta funderingar: "Falska anklagelser av sådant slag kan förbereda djävulskheter som riskerar att legitimera satanisk ondska."

1 comment:

  1. Jag skäms som kristen över en sådan artikel, men vad kan man förvänta sig se vad han skrivit tidigare:http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2009/07/stanley-sjoberg-och-eskatologiska.html

    ReplyDelete