Friday, August 21, 2009

Kort sammanfattning av de flesta mediediskussioner om Israel-Palestinakonflikten

Inklippt från bloggen Pezster;
Staten Israel: "Vi tänker oss att vi ska göra så här..."

Världen: "Nej.. Det låter inte rätt."

Staten Israel: "AAH! Ni är antisemiter!!! Ni hatar oss!"

Världen: "Vad fan yrar ni om? CHILLA för helvete!"

No comments:

Post a Comment