Monday, February 2, 2009

(V) kritiserar regeringens flathet gentemot Israels krigsförbrytelser

Lars Ohly, ordförande (V), och Hans Linde, riksdagsledamot (V), har skrivit en läsvärd insändare publicerade i SvD idag. Ett utdrag
"I praktiken för den borgerliga regeringen en politik som stödjer och belönar Israels handlanden. EU förhandlar nu med Israel om ett fördjupat samarbete, bland annat inom försvars- och säkerhetspolitiken, med den borgerliga regeringens uttalade stöd.

I ett läge när Israel försökt förvandla Gaza från världens största fängelse till världens största gravfält, och när det inte finns några tecken på vilja att upphäva ockupationen, borde det vara självklart att avbryta samarbetet för att sätta verkningsfull press på Israel. Sverige har inte gjort något i EU för att åstadkomma detta.

Fred är inte frånvaron av bomber. Massakern i Gaza är endast kulmen på en lång rad av övergrepp från den israeliska statsmakten."

No comments:

Post a Comment