Tuesday, February 24, 2009

Kambodja och högerns motvilja att dra lärdomar av historien


Idag har en Timbro-högerns fronter i samhällsdebatten, 'Upplysning om Kommunismen', beretts utrymme att orera på SVT Opinion. Ämnet är Kambodja 1975-1979. Men trots nästan 6000 tecken sägs ingenting om orsakerna till det politiska våldet och förföljelserna i Kambodja under dessa år. Istället ägnas inlägget till att skapa en bild av att bördan för folkmord i Kambodja ligger hos den västeuropeiska 'kulturvänstern'.

En bra motvikt finns i John Pilgers inlägg på Pragoti. Kiernans 'How Pol Pot came to Power' är sannolikt den hittils bästa källan till bakgrund till hur Röda khmer-rörelsen utvecklades till den rörelse vars styre kom att bli synonymt med massmord. Kiernan ser hur masspsykosen växer fram, mot bakgrund av fraktionskonflikter inom den kambodjanska kommunistiska rörelsen. Han ser en tydlig koppling mellan USAs bombningar och hur Pol Pot-falangen inom den kommunistiska rörelsen kunde röja undan alla (reella och inbildade) konkurrenter, en praxis som kom att fortgå och expandera efter segern 1975.

Summa sumarum är att det knappast är ett historiskt allmänintresse som driver UOK och dess finansiärer. Istället används historiska motiv som slagträn för att misskreditera samhällskritik i stort. Koppling finns också till Palestinafrågan, inom vilket smutkastningskampanjer pågår för fullt. UOKs skribent skriver pliktskyldigt "Från det fria Sverige skrivs idag hyllningar till Baader-Meinhof-ligan, Fidel Castro, Hizbollah eller Hamas, med hänvisning till kampen för "global rättvisa" och att "en annan värld är möjlig"." Genom denna typ av generaliserande (och fyllda med sakfel) uttalanden och guilt-by-association-resonemang skall apati gentemot israeliska krigsförbrytelser frodas, hoppas Timbro & co.. Verkligheten är dock en annan.

Läs också: Motkraft om UOK

No comments:

Post a Comment