Tuesday, February 3, 2009

Om journalistik

Tidningen Kristdemokraten, organ för ett parti som inte tvekar att backa upp den israeliska ockupationen, har i sitt nummer den 9 januari en artikel med titeln "Kan Israels attack bli slutet för Hamas?".

Man skulle kunna tro att en artikel som gör anspråk på att analysera Hamas som rörelse (och dess 'slut') skulle bestå av någon form av journalistiskt arbete i palestinska områden eller åtminstone någon intervju med en palestinier. Icke. Istället intervjuar man två israeler (det förekommer en kort referens till en anonym 'palestinsk källa', men oklart om den uppgiften är tagen från annat pressmaterial eller inte). Ingen kritik riktas överhuvudtaget mot israeliska krigsförbrytelser eller bombningar av civila mål, istället ges Hamas skulden för allting. Artikeln dryper av svulstigheter som "Hamas mål är att döda så många judiska israeler som möjligt. Det spelar ingen roll om det är barn eller kvinnor." Artikelförfattaren menar att Hamas brutit mot Genevékonventionen, men ignorerar att överhuvudtaget diskutera huruvida Israel borde följa denna konvention. Inga referenser görs till antalet palestinska dödsoffer (siffror som i artikel avfärdas som 'naiv likräkning'), inget nämns om vad människorättsorganisationer sagt om angreppen mot Gaza.

Artikelförfattaren skönmålar också bilden av relationen mellan araber och judar inne i Israel. Norra Israel beskrivs som 'förhållandevis lungt bortsett från några enstaka stenkastningar mot judiska bilister'. Inget nämns om pogromerna mot araber i Acre/Akko (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Israeliska Haaretz skriver, i referens till arresterandet av nio israeliska ungdomar som deltagit i attacker mot araber i norra Israel i mitten av januari, att i Upper Nazareth hade "[t]ensions had escalated in the city during Israel's three-week offensive in Gaza" Vidare sägs i artikeln i Kristdemokraten att "Det har heller inte förekommit några större demonstrationer [bland den arabiska befolkningen] så som var fallet för några år sedan". Tvärtemot Kristdemokratens Pravdajournalistisk, så demonstrerade över 100 000 mot Gazamassakern i Sakhnin (se video nedan). Andra demonstrationer ägde rum runt om i Israel.


Artikel utannonseras med en stor rubrik och foto på tidningens framsida (se bild). Bilden föreställer en grupp maskerade män i uniform. Under fotot finns bildtexten 'Hamas aktivister' (särskrivning?). På pannbanden på två av de avbildade männen står tydligt 'كتائب شهداء الأقصى'‎, al-Aqsamartyrernas brigader (dvs väpnad grupp knuten till Fatah). Det må vara slarvighet från tidningsredaktionens sida, men samtidigt något symptomatiskt för ett rådande medieklimat. Det israeliska propagandamaskineriet lyckades ganska väl, åtminstone i början av bombningarna, att sälja storyn att Gazamassakern var ett 'krig mellan Israel och Hamas'. På så sätt vill man osynliggöra det palestinska folket och existensen av en uppsjö av olika palestinska politiska rörelser. När man ser en beväpnade grupp män i rånarhuvor och palestinasjalar, utgår journalister ifrån att det rör sig om Hamas. Överlag sades mycket lite i västerländska medier om väpnade aktioner från grupper som PFLP och DFLP under den gångna månaden. I söndags, när al-Aqsamartyrernas brigader gjorde anspråk på att ha avfyrat två raketer mot Israel, så valde flera västerländska mediebolag (t.ex. brittiska Sky News) att enbart nämna att de avfyrats av 'militants' och antydde att det var Hamas som låg bakom.

Nyhetslänkar om KD: 1, 2, 3, 4 Gaza: 1, 2, 3

No comments:

Post a Comment