Tuesday, March 3, 2009

Palme om Palestina


copy-pastat från Pasteys blogg;
"Men det får icke finnas en folkrätt för fattiga länder och en annan folkrätt för rika nationer och deras vänner. Därför är den flathet varmed man på sina håll reagerat inför Israels angreppskrig djupt betänklig.

Israel har visat öppet förakt för Förenta Nationernas fredsbevarande styrkor, för besluten i säkerhetsrådet och generalförsamlingen. Israel bildades en gång genom beslut i FN. Det vore en historiens grymma ironi om just detta land genom sin arrogans skulle bli en starkt bidragande orsak till fredsorganisationens sönderfall.

Vi måste på humanitära grunder med yttersta skärpa reagera mot Israels krigföring. Sedan uppgörelsen om eld upphör för ett år sedan har verkligen ingen israel omkommit genom aktioner av den palestinska befrielseorganisationen PLO. Inom PLO har de krafter som önskar en politisk lösning vunnit i styrka. Den extremistgrupp som angrep Israels ambassadör i London var inte ansluten till PLO, och den bekämpade Arafat. Ändå användes detta otäcka dåd för att rättfärdiga de frukantsvärda terroraktioner som Israel riktat mot civilbefolkningen i Libanon och som inneburit död och förintelse för väldigt många människor. Dessa illdåd kommer att för lång tid fläcka Israels anseende. Israel borde ha lärt sig av sitt eget folks historia att man inte kan utrota ett helt folk. Man kan inte lösa den palestinska frågan genom att förstöra PLO. Att ödelägga är inte att bringa fred, även om man kallar det så."

,tal vid TCOs kongress 1982. Noteras att Israel fortfarande bombar Gaza. Läs också Jesper Nilssons dissekrering av högerns nonsensargumentation om Stoppa Matchen-demon. Radar noterar Amnestys rapport om krigsbrott i Gaza

No comments:

Post a Comment