Monday, March 9, 2009

Nonsens om Wiesenthalcentret

I en artikel i SvD, om hasbaradebattörernas panikattacker mot Sverige, presenteras Simon Wiesenthalcentret som "en organisation som jobbar mot antisemitism och för mänskliga rättigheter". Vad gör SWC för mänskliga rättigheter? Har SWC någonsin yttrat någon form av kritik mot israeliska förbrytelser mot den palestinska befolkningen? När Israel fängslar barn, vad säger då SWC? När Israel bombar bostadsområden mot fosforbomber, vad säger då SWC? När israeliska myndigheter river arabiska hus, vad säger då SWC? Ingenting, SWC bygger sitt 'toleransmuseum' på en beslagtagen muslimsk gravplats. Så mycket för tolerans mot andra folkgrupper och respekt för mänskliga rättigheter. SWC är en sionistisk propagandainstitution, och bör inte marknadsföras som något annat.

Nyhetslänkar: 1, 2, 3, 4, 5

No comments:

Post a Comment