Wednesday, March 18, 2009

DN: "Amnesty bekräftar krigsbrott i Gaza"

"Att skjuta på civila är ett krigsbrott oavsett om det handlar om palestinier eller israeler, menar [Amnestys utredare Brian] Dooley, och listar de punkter som särskilt utmärkte Israels krig mot Gaza:

* Det massiva våldet.
* Skyddslösheten. Inte ens skolor, sjukhus eller utländska biståndsorgans byggnader var säkra. Det fanns ingenstans att fly.
* Israels målinriktade försök att förstöra civil infrastruktur. Vägmaskiner och stridsvagnar användes för att förstöra vägar samt el- och telefonledningar.
* Vapen som inte är förbjudna i militära sammanhang användes i stor skala mot civila mål, exempelvis fosforbomber och flechettammunition.

Israel riktade också in sig speciellt på bostäder närmast gränsen till Israel.

– Det beboeliga Gaza har krympt. Vi har enorma civila områden som utsatts för överlagd förstörelse i enorm omfattning och det går inte att se på det på annat sätt än att det var överlagt."


Läs hela artikeln här.

Bloggat: Mitt Lilla Liv påpekar ngt självklart

No comments:

Post a Comment