Monday, January 31, 2011

Demonstrationerna till stöd för det egyptiska folket fortsätter!

Datum: Måndagen den 31 januari 2011
...Plats: Framför den Egyptiska ambassaden Stockholm, Strandvägen 35
Tid: Kl 17:00

Egyptiska folket fortsätter tappert att visa krävande förändringen av diktaturen. Alla de åtgärder som vidtagits av diktatorn har hittills misslyckats. Dock har polisens brutalitet krävt minst 100 människors liv och flera hundra sårade, på bara sex dygn. Kaos som skapats av regimens maffia har försökt skrämma folk och senast idag flögs stridsplan nära över demonstranterna i Tahrir Square (Center of Kairo). Diktatorn försöker nu att driva armén till att tysta protesterna men ännu har de inte lyckats. Det finns inga tecken som tyder på att diktatorn har förstått budskapet som folket levererar - inte heller är man villig att lämna. Men folket i Egypten är bestämda och tydliga; en tid präglad av diktatur är över.

Vi måste visa vår solidaritet med folket i Egypten och skicka vårt budskap även till Hussni Moubarak och resten av världens alla diktaturer att NU ÄR DET NOG!!!

Snälla gå med oss att stödja människor i Egypten i deras uppror mot den egyptiska regimens brutalitet och tortyr.

SPRID VIDARE, TACK!

Solidarity continues!
Demonstration in support for the Egyptian People in front of Egyptian Embassy Stockholm
Monday 31st 17:00

To all of our friends in Solidarity Movements


For the sixth day, Egyptian people continue bravely to demonstrate demanding the change of the dictatorship. All the measures taken by the dictator has failed until now; from the brutality of the police resulted in 200 people killed and thousands wounded, to the chaos created by the regime mafia to scare people and finally, today, trying to intimidate people by flying jet fighters over the protesters in Tahrir Square (Center of Cairo). The dictator is trying now to push the army to crash down the protests, but the army still not responding. No sign that the dictator has understood the message or willing to leave. However, the people of Egypt are determined and clear: the era of dictatorship is over. We must show our solidarity with the people of Egypt and send our message also to him and the rest of dictators all over the world. Enough is enough.

Please join us to support People in Egypt in their uprising against the Egyptian Government brutalities and tortures.
SPREAD

No comments:

Post a Comment