Thursday, September 17, 2009

Haverier i tiden

Flera andra bloggar har uppmärksammat den bisarra demonstration som planeras till helgen i Stockholm. Palestinagrupperna har inte bara deklarerat att man inte tänker delta i spektaklet, utan uppmanar även till bojkott av demonstrationen. Ett helt och hållet korrekt beslut.

Vem är egentligen initiativtagare till 'al-Qudsdagen'-manifestationen? Officiellt sett den hittils okända 'al-Qudskommittén' (dvs Mohamed Omar och Lasse Wilhelmsson). Arrangörerna (eller rättare sagt, anonyma bloggkommentatorer som man får anta representerar arrangörerna) hävdar att muslimska organisationer står bakom manifestationen. Det är, beroende på hur man ser på saker och ting, antingen en sanning med modifikation eller ett rent sakfel. Det förefaller enbart vara shiitiska organisationer som deltar.

I ett svar till PGS uttalande förekommer även ett par andra namn; författare publicerade på nazistiska förlag, konspirationsteoretiker och ett par företrädare för shiitiska organisationer. Personligen tror jag att den egentliga arrangören kan vara Irans Stockholmsambassad. 'Al-Qudsdagen' är inte en palestinsk högtid, det är ett firande lanserat av Khomenei. Den iranska regimen uppmanar till firanden av dagen internationellt, och dessa firanden får oproportionerlig täckning i regimens egna medier. Demonstrationen i Stockholm får ses som ett styrkevisning från regimens sida gentemot sommarens många manifestationer till stöd för den iranska oppositionen.

Detta, att samla diverse rättshaverister, Khomeneianhängare och högerextremister, är inte någon 'solidaritet' som Palestina behöver. Det skadar Palestina och Palestinarörelsens sak. Palestinarörelsen behöver politiskt opinionsarbete, bygga allianser för bojkottarbetet, bedriva folkbildning om ockupationens verklighet, sätta press på svenska politiker att agera mot Israels övergrepp. Omar/Wilhelmssons intresse förefaller vara det motsatta; att få stå i händelsernas centrum i ett par minuter, även om det sker på bekostnad av att solidaritetsarbetet för Palestina kastas i smutsen. Därmed agerar de som objektiva fiender mot den palestinska befrielsekampen.

Bloggat: Anna Wester, Björn Brum, Jinge

Not: Vid Sergels Torg hungerstejkar sedan en längre tid anhängare av iranska Folkets Mujahedin. Att denna demonstration genomförs femtio meter bort innebär en uppenbar risk för konfrontationer.

No comments:

Post a Comment