Thursday, June 4, 2009

Märkliga ordval

Den frikyrkliga dagstidningen Dagen har idag en artikel om valet i Libanon. Artikeln inleds med meningen "En ohelig allians av islamister och kristna har chans att ta makten i Libanon." (min kursivering) När begrepp som helig eller ohelig används i en kristen tidning så är det lätt att höja på ögonbrynen. Men ordvalet är inte bara olämpligt utan även missvisande. Libanesisk partipolitik är (kommunisterna undantagna) uppdelad efter sekteristiska linjer, men bägge blocken är breda koalitioner som spänner över hela det religiösa spektrat. Alliansen Nasrallah-Aoun är på inget sätt märkligare eller 'oheligare' än drusledaren (och, hypotetiskt sett, socialisten) Jumblatts allians med falangisterna.

No comments:

Post a Comment